0

Kontakt oss

Styrets leder:

Dag Terje Klarp Solvang
Telefon: 913 78 853
E-post:DagTerje.Solvang@hoyre.no

Styremedlem/daglig leder:
Halvor Wilberg
Telefon: +47 928 58 888
E-post: halvor.wilberg@hawi.no

Styremedlem:
Asbjøn Vagle, rådgiver/konsulent
Telefon: +47 991 68 809
E-post: asbjorn@asesor.no

Styremedlem:
Dagfinn Øgreid
Proff.Dr.med. Spesialist i onkologi
Telefon: +47 920 45 491
e-post: dagfinn.ogreid@gmail.com

Styremedlem:
Camilla Gram
Regionsleder for Kreftforeningen Distrikt Sør-vestlandet.
e-post: camilla.gram@kreftforeningen.no

Styremedlem:
Janne Johnsen
Fylkespolitiker
e-post: janne.johnsen@rogfk.no

                   

Ved støtte og bidrag til Kirsten Wilbergs Minnefond, vennligst benytt kontonr. 1203 25 37888

Kirsten Wilbergs Minnefond giro (PDF)