0

Vi trenger din hjelp!

Støtt oss!

Vårt mål

Diagnose 48 er et tenkt diagnosesenter for pasienter med mistanke om kreft. Her skal de få rask og direkte tilgang til et tverrfaglig team av spesialister som kan ta beslutninger der og da.

Aktuelt

Akutt mangel på kreftleger

Norsk onkologisk forening har kartlagt behovet for nye onkologer. – Det er et betydelig «trykk» innen norsk onkologi, sier leder Stein Sundstrøm. Norsk onkologisk forening (NOF) har vært i kontakt med alle onkologiske ... Les mer

2 nye kreftlegemidler har fått grønt lys

To nye kreftlegemidler kan tas i bruk ved norske sykehus. Beslutningsforum sier ja til innføring av Nivolumab (Opdivo) til behandling av tilbakevendende lymfekreft av typen Hodgkins lymfom, eller der tidligere behandling har hatt liten effekt. ... Les mer
Flere saker

Kort om oss

INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond. Målsettingen er å få innført en garanti som gjør at ingen må vente mer enn 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreft til videre plan for diagnose er lagt.

Kampanjen INNEN 48TIMER ble offisielt åpnet med et folkemøte i Sandnes kulturhus 17. mars, der diagnostikk var hovedtema. Blant deltakerne var ledende eksperter på kreftbehandling i Norge, samt sentrale helsepolitikere og administratorer.

Kampanjen skal leve videre helt fram til norske myndigheter har innført denne garantien.

Besøk gjerne vår Facebookside for å se hva som skjer med saken!

Hjelp oss spre budskapet