0

Det psykososiale pakkeforløp

Veien videre

Les mer!

Vårt mål

Diagnose 48 er et tenkt diagnosesenter for pasienter med mistanke om kreft. Her skal de få rask og direkte tilgang til et tverrfaglig team av spesialister som kan ta beslutninger der og da.

Aktuelt

Kreftkonferansen 2018

Meld deg på Kreftkonferansen 2018. Sted: Stortinget Tidspunkt: 15. mars kl. 10.00 til 16.00 Siden Kreftkonferansen 2017 har vi jobbet med videre med et forslag til et psykososialt pakkeforløp som inkluderer kartlegging av behov på ... Les mer

Ny test for prostatakreft i Danmark

I Danmark innfører de en ny test for prostatakreft. Testen skal tidlig avgjøre om det kreves behandling. Formålet er å unngå unødvendige operasjoner i biopsier. Les mer
Flere saker

Kort om oss

INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond. Målsettingen er å få innført en garanti som gjør at ingen må vente mer enn 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreft til videre plan for diagnose er lagt.

Kampanjen INNEN 48TIMER ble offisielt åpnet med et folkemøte i Sandnes kulturhus 17. mars, der diagnostikk var hovedtema. Blant deltakerne var ledende eksperter på kreftbehandling i Norge, samt sentrale helsepolitikere og administratorer.

Kampanjen skal leve videre helt fram til norske myndigheter har innført denne garantien.

Besøk gjerne vår Facebookside for å se hva som skjer med saken!

Hjelp oss spre budskapet