0

Det psykososiale pakkeforløp

Veien videre

Les mer!

Vårt mål

Diagnose 48 er et tenkt diagnosesenter for pasienter med mistanke om kreft. Her skal de få rask og direkte tilgang til et tverrfaglig team av spesialister som kan ta beslutninger der og da.

Aktuelt

Følg konferansen 15. mars direkte her!

Les mer

Minneord om Halvor Wilberg: pårørende og pasient som endret norsk kreftbehandling.

Halvor Wilberg døde 5. mars 76 år gammel. I Stavanger-regionen tenker de fleste på kjøpmannen; for flere generasjoner er navnet Wilberg lokalt knyttet til mat og matvarer av beste kvalitet. En mindre kjent side ved mannen er ... Les mer
Flere saker

Kort om oss

INNEN 48 TIMER er et initiativ tatt av stiftelsen Kirsten Wilbergs Minnefond. Målsettingen er å få innført en garanti som gjør at ingen må vente mer enn 48 timer fra lege har fattet mistanke om kreft til videre plan for diagnose er lagt.

Kampanjen INNEN 48TIMER ble offisielt åpnet med et folkemøte i Sandnes kulturhus 17. mars, der diagnostikk var hovedtema. Blant deltakerne var ledende eksperter på kreftbehandling i Norge, samt sentrale helsepolitikere og administratorer.

Kampanjen skal leve videre helt fram til norske myndigheter har innført denne garantien.

Besøk gjerne vår Facebookside for å se hva som skjer med saken!

Hjelp oss spre budskapet