0

Akutt mangel på kreftleger

Norsk onkologisk forening har kartlagt behovet for nye onkologer. – Det er et betydelig «trykk» innen norsk onkologi, sier leder Stein Sundstrøm.

Norsk onkologisk forening (NOF) har vært i kontakt med alle onkologiske avdelinger og poliklinikker i landet for å kartlegge dagens bemanningssituasjon, og beregne fremtidige behov for kreftleger.

– Tilbakemeldingene viser at det er et betydelig press på avdelingene. Den eneste avdelingen som sier at de har en tilfredsstillende bemanning til dagens drift, er onkologisk avdeling i Førde. Resten rapporterer om en for travel hverdag, og en av mine kolleger sier at han føler seg som en «sjauer», sier Stein Sundstrøm, overlege ved St. Olavs Hospital og leder av NOF.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin her.