0

2 nye kreftlegemidler har fått grønt lys

To nye kreftlegemidler kan tas i bruk ved norske sykehus. Beslutningsforum sier ja til innføring av Nivolumab (Opdivo) til behandling av tilbakevendende lymfekreft av typen Hodgkins lymfom, eller der tidligere behandling har hatt liten effekt. Også Obinutuzumab (Gazyvaro) innføres ved lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom for visse pasienter, hvor cellegift ikke har effekt.

Les hele artikkelen i Dagens Medisin her.